Wat zijn de voordelen van agile? Wat doet een agile teamcoach?

Agile is de naam van een management paradigma dat sinds eind jaren ’90 flink aan populariteit heeft gewonnen. Om in hedendaagse industrieën snel in te kunnen spelen om de markt, denk bijvoorbeeld aan elektronica als telefoons of laptops, is er in dat soort bedrijven behoefte naar een flexibele manier van werken. Een agile teamchoach kan hierbij helpen.

Agile teamcoach

Flexibiliteit

Processen moeten altijd het eindresultaat voorop hebben staan en er moet een bepaalde mate van openheid bestaan om problemen, gebreken of verbeterpunten aan te kunnen kaarten wanneer die gesignaleerd worden. In elke onderdeel van een agile (lenig in het Nederlands) proces bestaat ruimte voor evaluatie en verandering. Omdat tijdens het proces continu wordt gelet op verbeterpunten en er kans is het proces aan te passen, kan zo’n bedrijfsvoering dus snel inspelen op verschuivingen in de markt of technologische ontwikkelingen.

De stappen die een agile teamcoach onderneemt

Een overstap naar agile gebeurt niet van het één op het andere moment. Er is een verschuiving van normen voor nodig binnen een team en hun relatie tot andere teams in de organisatie. Ook moet nauwkeurig vastgesteld worden hoe het team optimaal functioneert binnen de agile organisatie. Op deze manieren kijken een agile coach naar een team.