Tips bij het opstellen van een levenstestament

Sommige mensen kiezen ervoor om een levenstestament notaris op te stellen. Het is echter ook mogelijk om zelf je levenstestament op te stellen. Wees je er dan wel bewust van dat dit niet zomaar is gedaan. Er zijn heel wat zaken waar je rekening mee moet houden. In dit artikel vind je in ieder geval alvast een aantal handige tips.

Tip 1: Bepaal het ingangsmoment

levenstestament notaris

Het ingangsmoment waarop de gevolmachtigde jou mag vertegenwoordigen moet duidelijk staan omschreven in je levenstestament. Dit kan bijvoorbeeld per direct zijn. Je kunt de volmacht echter ook pas laten ingaan als een arts bepaalde beperkingen vaststelt. Vermeld dan wel duidelijk in je testament om welke beperkingen dit gaat.

Tip 2: Zorg dat de volmacht eindigt bij wilsonbekwaamheid gevolmachtigde

Een volmacht eindigt volgens de wet automatisch bij verschillende omstandigheden, zoals bij het overlijden van de gevolmachtigde. In de wet staat echter niets over wilsonbekwaamheid. Het is daarom slim om dit in je testament op te nemen. Geef dus aan dat de volmacht eindigt bij wilsonbekwaamheid van de gevolmachtigde. Zorg ervoor dat er ook duidelijk staat omschreven wanneer de gevolmachtigde als wilsonbekwaam wordt gezien.